مجموعه اقامتی میشیم

  • کاربری: اقامتی
  • محل پروژه: رامسر
  • کارفرما: اوژن جهانشاهی
  • وضعیت: طراحی
  • سال طراحی: 1397
  • زیربنا: 860 متر مربع
  • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی

واحدهای اقامتی برای گروهای مختلفی از افراد در محیطی کوهستانی با منظری رو به دریای خزر.

و بدین ترتیب مسائل اولیه برای پروژه ای اینچنین در دل طبیعت رامسر مطرح شد و پس از بررسی های مورد نیاز، تصویری از آنچه در پاسخ به نیازهای مختلف پروژه باید رخ میداد ، در ذهن ما شکل گرفت.

دهکده ای شبیه دهکده های کوچک شمالی اما با رویکردی امروزی، که میتوانست بستری مناسب برای تجلی ایده ی کلی حاکم بر مجموعه ای باشد که سایت ما بخشی از آن محسوب میشد و هدفش ارائه خدمات به کاربران مجموعه در زمان اقامتشان در آن محل بود.

هر آنچه در آن مجموعه وجود دارد و رخ میدهد ، به نوعی جلوه گر اهدافی همچون دستیابی به آرامش در دل طبیعت، زندگی سلامت و ماجراجویی های ویژه هستند که همه و همه در بستری به دور از هیاهوی روزمره ی شهرها رخ میدهند و سبک تازه ای از زندگی را به مخاطب خود پیشنهاد میکنند.

بدین ترتیب جهت تامین خواست احتمالی کاربران مقیم در آن محل ، تصمیم بر طراحی واحدها بر اساس 3 تیپ کوچک ، متوسط و بزرگ شد. 3 تیپ مختلفی که هر کدام در عین داشتن ویژگیهای منحصر به خود ، هم خانواده هستند. بدین منظور در طراحی ، سعی بر تیپ سازی برخی عناصر شکل دهنده آنها  شد تا در عین تفاوتهای اجتناب ناپذیر ، وحدت فرمی و فضایی بین هر 3 نوع واحد بدست آید و همچنین فرایند ساخت را سریعتر ، دقیقتر و آسانتر نماید.

سایت مورد نظر در دهکده ای کوچک به نام کلک واقع شده است که دارای ویژگی های خاصی از جمله شیبدار بودن زمین ، قرارگیری در ارتفاعات و همچنین دید و منظر ویژه به شهر رامسر و دریای خزر میباشد.

بدین ترتیب نکته ای که اهمیت می یافت ، چیدمان و جانمایی واحدها بود که طبق درخواست، تعدادشان به 12 می رسید.(2 واحد بزرگ ، 6 متوسط و 4 کوچک)

در نهایت با در نظر گرفتن توامان مسائل اقلیمی ، چیدمان واحدها به گونه ای صورت گرفت که هر یک منظر مناسبی داشته باشند و مانع دید واحد دیگری نشوند.

شکل گیری حجم و فضای هر یک از تیپ ها نیز بر اساس نگاه به مسائل اقلیمی (کج بارانها و نیاز به کوران هوا و ...)، ترکیب خانه های بومی منطقه ، دید مناسب ، مصالح در دسترس و جانمایی هر یک از 12 واحد ، صورت پذیرفت و بدین ترتیب جهت اشغال کمتر فضا برروی زمین ، جلوگیری از تراکم بیش از حد و فراهم آوردن دید متنوع تر و با کیفیت تر ، تصمیم به طراحی هر واحد با در نظر گرفتن یک نیم طبقه شد که این امر موجبات قرارگیری تراس را در ارتفاع بالاتری فراهم آورد. همینطور حفظ ارتباط با طبیعت بیرون از فضای سکونتگاهها ، از دیگر موارد دخیل در طرح واحدها بود.

اینچنین ، بام شیبدار و بیرون زده از نمای اصلی ، عنصری مهم در فرم سکونتگاهها گردید و همینطور پوشاندن وجه شمال غربی ساختمانها با این سقفها ، آنها را از آسیبهای کج باران در امان نگاه خواهد داشت.

 


خواندن 2928 دفعه