ویلای کلک

  • کاربری: ویلا
  • کارفرما: اوژن جهانشاهی
  • وضعیت: در حال ساخت
  • سال طراحی: 1397
  • زیربنا: 700 متر مربع
  • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
  • سازه: رضا علیجانی
  • تاسیسات مکانیکی: پیمان تقیان
  • تاسیسات الکتریکی: پدرام تقیان
  • مجری: شرکت ساختمانی اوژن

تیر ها و ستونهای بتنی استوار بر فونداسیونی پوشیده شده از پوشش گیاهی که زمانی در گذشته قرار بود سازه ای باشند برای حفظ استواری یک خانه ، امروز جزیی از فضای یک خانه ی بزرگتر هستند که به جهت گسترش بیشتر در زمین ، نیازمند تقویت و الحاقاتی بود که طرح ویلایی جدید را بتواند بستر باشد.

طرح ویلای جدید که خانه ای کشیده شده در سطح افق است منطبق بر سایت ویژه ای که دارد ، بنا بر خواست کاربران آینده ی خود و الزامات سازه ای موجود ، حالتی دوگانه به خود گرفته است و بدین ترتیب سقف سبک شیبداری به عنوان پوشش بخش قدیمی بنا و سقف باربر تخت به عنوان پوشش بخش جدید و الحاقی ویلا در نظر گرفته شد طوری که بتواند تراسی وسیعتر از تراس کشیده ی پایینی خود باشد. طراحی فضاهای مختلف خانه بر اساس استفاده حداکثری از منظر منحصر به فرد بستر ساختمان و شفافیت صورت گرفته است تا طبیعت اطراف را هرچه بیشتر به فضاهای داخلی خانه وارد کند.

مصالح مورد استفاده در نمای ساختمان نیز مصالحی بوم آوردهستند. در نهایت سعی شده محصول نهایی پروسه طراحی و ساخت حسی میان یک بنای مدرن و بومی داشته باشد و در عین دوگانگی مشهود در ظاهر آن ، پیوستگی و یکدستی یک بنای واحد را دارا باشد و فضایی مطابق با روحیات و نیازهای ساکنین خود ارائه دهد.

 


خواندن 2212 دفعه