خانه باغ کانتینری

  • کاربری: مسکونی
  • کارفرما: احمد ورهرام
  • وضعیت: ساخته شده
  • سال ساخت: 1398
  • زیربنا: 60 متر مربع
  • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
  • موقعیت: تهران - درکه
  • مجری: استودیو آبادمان و الگوی پیشروی محیط نوین

پروژه ی حاضر در مرحله ی ای توسط کارفرما به گروه ما ارجاع شد که چیدمان کانتینر ها با هدف تبدیل به فضای اقامتی در سایت صورت گرفته و ثابت شده بود.در سایت 4 کانتینر در دو تراز بر روی هم جانمایی شده بودند که دو کانتینر به عنوان فضای مسکونی برای دو نفر در نظر گرفته شده بود.

بدین ترتیب در وهله ی اول جهت اشغال نشدن فضای محدود داخلی کانتینرها، پله ی ارتباط دهنده ی دو کانتینری که روی هم قرار داشتند به دیواره های آنها الحاق شد و ارتباط عمودی بین دو طبقه را میسر کرد. حجمی که منطبق بر جهت و زاویه ی این پلکان ، آن را در برگرفت، سکون و صلبیت ذاتی کانتینرها را پویا تر جلوه داده و عملکرد داخلی را در پیکره ی بیرونی به نمایش می گذاشت.

جهت عملکرد بهتر سازه ای کانتینرها و بخش الحاقی نیز یک سازه ی کمکی احجام موجود را در بر میگرفت. در ادامه، کانتینر پایینی ظرفی جهت بارگذاری عملکردهای عمومی ترِ خانه انتخاب شد و کانتینر بالایی عملکردهای خصوصی تر را پوشش داد. با توجه جانمایی ابتدایی کانتینرها، تراسهایی نیز در ارتباط با تراز دوم به دست آمد که کیفیت طبیعی فضای مشجر باغ را به درون فضای داخلی این محصولات صنعتی امتداد می داد.


خواندن 2234 دفعه