ویلای برگ جهان 2

ویلای برگ جهان 2

 • کاربری: مسکونی
 • کارفرما: خانواده درخشانی
 • وضعیت: در حال ساخت
 • سال طراحی: 1401
 • زیربنا: 260 مترمربع
 • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
 • موقعیت: لواسان، برگ جهان

ویلا بامگاه

ویلا بامگاه

 • کاربری: مسکونی
 • کارفرما: خانواده رحیمی
 • وضعیت: طراحی
 • سال طراحی: 1400
 • زیربنا: 465 مترمربع
 • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
 • موقعیت: لواسان، امامه

ویلای برگ جهان

ویلای برگ جهان

 • کاربری: مسکونی
 • کارفرما: خانواده درخشانی
 • وضعیت: در حال ساخت
 • سال طراحی: 1400
 • زیربنا: 250 مترمربع
 • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
 • موقعیت: لواسان، برگ جهان

ویلای بومهن

ویلای بومهن

 • کاربری: مسکونی
 • کارفرما: مهرجو حبیبی
 • وضعیت: در حال ساخت
 • سال طراحی: 1399
 • زیربنا: 150 مترمربع
 • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
 • موقعیت: بومهن

ویلای پلکانی بومهن

 • کاربری: مسکونی
 • کارفرما: مهرجو حبیبی
 • وضعیت: طراحی
 • سال طراحی: 1399
 • زیربنا: 150 مترمربع
 • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
 • موقعیت: تهران - بومهن

ویلای کلک

ویلای کلک

 • کاربری: ویلا
 • کارفرما: اوژن جهانشاهی
 • وضعیت: در حال ساخت
 • سال طراحی: 1397
 • زیربنا: 700 متر مربع
 • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
 • سازه: رضا علیجانی
 • تاسیسات مکانیکی: پیمان تقیان
 • تاسیسات الکتریکی: پدرام تقیان
 • مجری: شرکت ساختمانی اوژن