مسابقه مرکز تجاری دیبا ⭐

  • کاربری: تجاری
  • موقعیت: تهران - سپهسالار
  • برگزار کننده: شرکت رویین دژ بتن 
  • وضعیت: طراحی
  • سال طراحی: 1394
  • معماران: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی (همکاری با دفتر معماری آن)
  • جوایز: رتبه دوم مسابقه

خواندن 3830 دفعه