ویلا بامگاه

  • کاربری: مسکونی
  • کارفرما: خانواده رحیمی
  • وضعیت: طراحی
  • سال طراحی: 1400
  • زیربنا: 465 مترمربع
  • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
  • موقعیت: لواسان، امامه

این ویلا واقع در باغی است که جزئی از منطقه ای سرسبز است که مناظر طبیعی اطرافش تا دور دستها ادامه دارد .بخشی از زمین، نزدیک ورودی باغ از قبل برای استقرار بنای ویلا در نظر گرفته و آماده شده بود. در طرح این خانه خلق فضاهای منعطف، شفاف و بدون مرز بندی های قاطع ا مکان بروز تجربیات فضایی و سبکی تازه از زندگی را به مخاطبین خود می دهد. تجربیات و روشی از سکونت، غیر از آنچه واحدهای متعارف و مشابه مسکونی شهری ارائه می دهند .درکی از فضا برگرفته و مطابق با بستر طبیعی این خانه.

در این راستا عملکردهای مورد نیاز به چند دسته کلی تقسیم و در قالب توده های فضایی در مجاورت هم جانمایی شدند. در این میان توده فضایی مربوط به دسترسی های عمودی بین طبقات، از جمله مهم ترین و تاثیرگذارترین بخش های این خانه است . ضلع شمالی خانه تا عمق مشخصی به طور کامل به پلکان دسترسی اختصاص یافته است . این پلکان فراتر از عنصری صرفا ارتباطی رفته و تبدیل به تندیسی پیوسته و ممتد می شود که در ارتفاع خانه جاری شده و بستری برای وقوع بخشی از جریان زندگی فراهم می آورد . پلکان هر چه در ارتفاع بالاتر می رود آزادانه تر در محور خود حرکت می کند و پویایی را به ذات ساکن خانه می افزاید. پاگردهایش به پوسته بیرونی ِ آرام و ساده خانه نیز امتداد یافته و تاثیرات بیرونی آن نیز محسوس می شود .

در عین مسطح بودن دو طبقه اول روی زمین ، شکستی افقی و عمودی در طبقه بالایی ایجاد شد تا ضمن فاصله گذاری بین بخش اتاق ها و نشیمن خصوصی ، ارتباط بصری و شفافیت بین این دو فضا و فضای زندگی در تراز پایین تر ، برقرار شود. در همین راستا دو تراس وسیع در ترازهای مختلف با دید به مناظر اطراف شکل گرفتند. در نهایت خانه ای با ظاهر آرام و ساده و درونی پویاتر و پیچیده تر خلق شد.


خواندن 1129 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « ویلای برگ جهان 2 ویلای برگ جهان »