مسابقه معماری خانه دوست ⭐

 • کاربری: مسکونی
 • برگزارکننده: نشریه ی کوچه
 • وضعیت: طراحی
 • سال طراحی: 1401
 • زیربنا: 250 مترمربع
 • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
 • موقعیت: اصفهان

باشگاه تنیس غدیر ⭐

 • کاربری: ورزشی
 • کارفرما: مجموعه ورزشی غدیر
 • وضعیت: طراحی
 • سال طراحی: 1399
 • زیربنا: -مترمربع
 • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
 • موقعیت: سمنان

مسابقه ساختمان شیشه قزوین ⭐

 • کاربری: اداری
 • موقعیت: تهران
 • برگزار کننده: شرکت شیشه قزوین 
 • وضعیت: طراحی
 • سال طراحی: 1394
 • معماران: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی (همکاری با دفتر معماری آن)
 • جوایز: طرح برگزیده

مسابقه معماری داخلی دلچه ویتا

 • کاربری: مسکونی
 • برگزارکننده: : شرکت دلچه ویتا
 • وضعیت:طراحی
 • زیربنا: 250 متر مربع
 • سال طراحی: 1396
 • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی

مسابقه مدرسه در جیرفت ⭐

 • کاربری: آموزشی
 • محل پروژه: کرمان ، جیرفت ، دهنو
 • برگزارکننده: نشریه هنر معماری
 • وضعیت: ایده
 • سال طراحی: 1395
 • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
 • زیربنا: 800 متر مربع
 • جوایز: طرح برگزیده چهارم در دور دوم داوری