ویلای برگ جهان 2

  • کاربری: مسکونی
  • کارفرما: خانواده درخشانی
  • وضعیت: در حال ساخت
  • سال طراحی: 1401
  • زیربنا: 260 مترمربع
  • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
  • موقعیت: لواسان، برگ جهان

طراحی این خانه حاصل تلاشهاییست در راستای رسیدن به نقطه ای بهینه در امور سازگاری با شرایط محیطی و احترام به بافت طبیعی و روستایی اطراف. در روند دستیابی به این نقطه، چالش اساسی ما چگونگی برخورد و کنار آمدن با محدودیت های سایت پروژه و بهره مندی از امکاناتی بود که جغرافیای ویژه منطقه در اختیار قرار می دهد. شیب تند و اختلاف ارتفاع دو سر زمین و همینطور تناسبات کشیده و عرض کم آن، موارد تاثیرگذاری بودند که ملاحظات ویژه ای می طلبید.

در نهایت و پس از طی شدن فرایند طراحی و ارزیابی طرق مختلف برخورد با موضوعات مذکور، دو حجم با دو لحن مختلف ، متناسب با کارکردهایی که برایشان تعریف شده، درهم تنیده و کالبد اصلی خانه را تشکیل دادند. حجمی صلب و سنگی با هندسه ای جعبه وار و قائده مند در ترکیب با حجمی آجری قرار گرفت که در آن اجزای اصلی معماری بطور آزادانه تری فواصل و زوایایی متنوع تر نسبت به هم دارند. این توده آجریِ تندیس گون، متناسب با حدودِ مغشوشِ عملکردهای خانه و جهت بازنمایی این کیفیت، درون توده سنگی نیز جاری می شود. مواجهِ با خرد فضاهای تفکیک شده، محوطه های باز، تنوع در طول و عرض و ارتفاع و بطور کلی تناسبات فضا از جمله تجربیات فضایی کاربر در هنگام ورود به مرزهای درونیِ بخشِ آجری و حرکت درون آن است. در مقابلِ این بخش پویاتر، بخش مکعبیِ سنگی قرار دارد که آن نیز به فراخورِ عملکردهایی که پوشش می دهد، درون و بیرونی یکنواخت و یکدست و بدون تفکیک و بخش بندی قاطع دارد.

پله ای با ساختار بدون تعهد به نمای کلی نیز ضمن برقراری دسترسی به بالادست شیب، خود به منظرگاهی برای تماشای مناظر اطراف مبدل می ¬شود.


خواندن 941 دفعه