مسابقه مدرسه در جیرفت ⭐

 • کاربری: آموزشی
 • محل پروژه: کرمان ، جیرفت ، دهنو
 • برگزارکننده: نشریه هنر معماری
 • وضعیت: ایده
 • سال طراحی: 1395
 • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
 • زیربنا: 800 متر مربع
 • جوایز: طرح برگزیده چهارم در دور دوم داوری

در طی نیم قرن گذشته نیازهای بی سابقه¬ای برای توسعه آموزش در جامعه ایران به وجود آمده است، در نتیجه تعداد زیادی مدرسه ساخته شدند، اما در ساختن این مدارس استانداردهای فنی ، ملاحضات محیطی و هویت معماری کمتر مشاهده می شد؛ مهم تر از همه، فضای درون این مدارس نقش موثر و حمایت کننده ای در آموزش دانش آموزان ندارد و این بحران هویت بیشتر در مناطق روستایی و محروم دیده می شود.

امروزه محتوای آموزشی پیشرفت چشمگیری داشته است، بنابراین با توسعه محتوای آموزشی الگوی فیزیکی و معماری مدارس نیز باید تغییر پیدا کند.

از این رو ما سعی کردیم فضایی با توجه به نیازهای آموزشی کودکان، ویژگی های اقلیمی، معماری تاریخی و بومی جیرفت و محدودیت های بودجه، خلق کنیم.

در واقع هدف ما بازگرداندن روح معماری بومی به این مدرسه بود، کلاس های درس در اطراف 3 حیاط مرکزی شکل گرفتند و فضاهای باز، نیمه باز و محصور بین این سه حیاط قرار گرفتند ، علاوه بر ترکیب فرمی با توجه به شرایط اقلیمی، ایوان هایی حیاط ها را احاطه کرده اند تا سایه های بیشتری ایجاد شود.طراحی کلاس های درس چنین است که فضای آزاد بین آنها محل مناسبی برای استراحت کردن و گپ زدن دانش آموزان با هم است و مهم تر از آن اجازه می دهد تا در آینده کلاس ها را گسترش دهیم. وقتی دانش آموزان به ورودی مدرسه می¬رسند از چند پله پایین می روند و به حیاط اول می¬آیند جایی که ضلع شرقی و غربیش با ایوان ها پوشیده شده است، از حیاط اول، آن ها به دو حیاط دیگر در تراز ارتفاعی پایین تری وارد می شوند و به کلاس های درس می¬روند. حیاط های مرکزی این مدرسه دسترسی ها و روابط فضایی را تعریف می¬کنند و همچنین مکان مناسبی برای بازی کردن کودکان با هم است.

بین این دو حیاط دیگر فضاهای اداری قرا گرفته اند و مسئولین مدرسه می توانند از آن جا به کلاس ها نظارت داشته باشند ،همچنین این ناحیه با ایوان¬ها پوشیده شده است و از هر نقطه ای دسترسی آسان دارد. برای کلاس ها بادگیرهایی طراحی شده اند تا هوا تهویه شود. کاشت درختان بومی در حیاط ها و در ضلع جنوبی زمین مدرسه ، برای ایجاد سایه و تازه کردن هوا پیش بینی شده است.

ایده های اصلی طراحی:

 • پرهیز از فرم های پیچیده و استفاده از فرم های ساده با توجه به معماری بومی
 • قرارگیری مجموعه در سطح پایین تر از سطح زمین برای استفاده از ظرفیت حرارتی خاک
 • احاطه شدن حیاط ها با ایوان ها جهت گردش هوا و سایه اندازی
 • نورگیری کلاسها از ضلع شمالی
 • بادگیر جهت کوران وتهویه هوا
 • بکارگیری مصالح بومی با توجه به فاکتورهای ظرفیت حرارتی و عایق بودن
 • بکارگیری رنگ در فضاهای مختلف جهت خوانایی و سرزندگی

خواندن 10584 دفعه