کافه تتریس

  • کاربری: کافه
  • کارفرما: domus LS co.
  • وضعیت: طراحی
  • سال طراحی: 1398
  • زیربنا: 38<44<50
  • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
  • موقعیت: پرتابل

کافه تتریس کافه ای کانتینری است که به دنبال طراحی پروژه قبلی با همین برنامه توسط شرکت domus living solutions  سفارش داده شد. طبق درخواست، این کافه فضایی بزرگتر از کافه ی قبلی نیاز داشت و تصمیمی جهت به کار بردن یک کانتینر 40 فوتِ ارتفاع بلند اتخاذ شد. بدین ترتیب کافه میتوانست آشپزخانه و به طبع آن فضای نشیمن بزرگتری داشته باشد. فضای اصلی نشستن هم به مانند قبل، روی بام کانتینر در نظر گرفته شد و بر اساس تصمیم کارفرما لازم بود این فضا به دو بخش تفکیک گردد. بخش مطالعه و کار در کنار بخش استراحت.

در همین راستا نیاز بود تا عناصری جهت تفکیک این دو فضا در نظرگرفته شوند. علاوه بر فضای مشخصی که کانتینر در اختیار ما قرار می داد، الحاقاتی نیز جهت افزودن برخی امکانات و دسترسیها به بخش نشستن و پذیرایی از مراجعین، نیاز بود. امکاناتی همچون پله ی دسترسی به ان تراز، سایبان و عناصر تفکیکیِ مذکور. تمام نیازمندی های الحاقیِ مذکور به هم پیوسته و بطور کلی، یک بخش الحاقی یکپارچه حاصل شد.

و بدین ترتیب کافه متشکل شد از دو بخش اصلی که عملکردهای مختلف را پشتیبانی می کردند. یکی بخش کانتینری (شامل آشپزخانه، پیش ورودی و پذیرش، اتاق تاسیسات) و دیگری بخش سازه ی الحاقی (شامل پله ی دسترسی و بخش نشیمن). قابلیت جابجایی در مورد این کافه دلیلی بود تا بخش "سازه ی الحاقی" به صورت یک بخش پویا دیده شود که امکان تطبیق یافتن کل مجموعه را با سایتهای مختلف و ویژگی های ابعادیشان فراهم می کرد.

بر این اساس، بخش "کانتینری" به عنوان بخش ثابت و بخش "الحاقی" به عنوان متحرک کافه ایفای نقش می کردند. جهت سهولت و سرعت نصب و جمع آوری و همینطور فرآیند حمل و نقل بخش "متحرک"، سیستم داربستی به عنوان سازه ی این بخش در نظر گرفته شد. 3 موقعیت مختلف جهت قرارگیری این بخش پیش بینی شده است که پاسخگوی قرارگیری کافه در سایتهایی از کوچک تا بزرگ بود. در نهایت، جهت افزودن کیفیتی همچون شفافیت به ماهیت صلب و بسته ی کانتینر، پنجره های مدولار و مستطیلی شکل بر اساس الگویی که برگرفته از چیدمان داخلی کانتینر بود به دیواره ها اضافه شدند. به این ترتیب فضای اطراف به داخل کانتینر امتداد یافت و یکپارچگی بیشتر محیط و فضای ساخته شده حاصل شد. 


خواندن 1755 دفعه